GÜSOD

Derneğimiz güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı ana amaç edinen güvenlik şirketlerinin sekiz üst düzey yöneticisi tarafından 25 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da Güvenlik Sistemleri ve Gözetim Organizasyon Derneği adı altında kuruldu. 24 Nisan 2005 tarihinde yapılan olağan genel kurulda derneğin adı Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) olarak değiştirildi. Kuruluşu takip eden günlerde ana amaç doğrultusunda çalışmalara başlayan Derneğimiz, güvenlik hizmet sektöründe yaşanan zorluklardan, gördükleri eksikliklerden yola çıkarak ve yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek uzman hukukçularla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün liderliğinde “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un çıkarttırılması konusunda aktif çalışmalar yaparak destek verdi. Ayrıca GÜSOD bu dönemde, henüz ülkemiz Avrupa Birliğine tam üye olmadan; 2000 yılında, CoESS (Confederation of European Security Services) tüzük değişikliği yapmasını sağlayarak asli üyesi oldu ve Maritime Security Çalışma komitesinin kuruluşunda öncü rol üstlenerek bu komitede ilk Başkanlık görevini de deruhte etti.

MİSYONUMUZ
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği insan hakları evrensel ilkelerine, düşünce ve inanç özgürlüklerine saygılı, laik hukuk devletine, katılımcı demokrasi anlayışına, liberal ekonomiye, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarına ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği
bir toplumsal düzenin oluşması kapsamında, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması amacına uygun olarak “Türkiye Özel Güvenlik Sektörü ve Özel Güvenlik Hizmetleri”nin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.