fbpx

KMD

2012 yılında kurulmuştur. Gıda ve hazır giyim kategorileri dışında kalan tüm modern perakende sektörünün temsilcisi konumunda olan KMD, perakende sektörünün en güçlü derneklerinden birisidir.Çok geniş bir perakende skalasına yayılan üyeleri sayesinde modern gıda ve hazır giyim dışı perakende sektöründeki tüm sorunlara hakimdir. Sektörü ilgilendiren en güncel konuları ele alarak aydınlatıcı, yönlendirici bilgi ve politikalar üretir. KMD, elde ettiği bilgileri, bilimsel verilere dayanarak oluşturduğu görüşleri ve aldığı kararları düzenli olarak üyeleri, kamuoyu ve karar vericiler ile paylaşır.Kayıtlı, kurallı modern perakendeciliğin, ülke ekonomisi içindeki payını artırmayı hedefleyen KMD özellikle çevre ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluk konularında yaptığı faaliyetler ile bu alanda uluslararası standartların yakalanmasını sağlamayı hedeflemektedir.Sektörü dünya çapında temsil eden ve böylece Türkiye’deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmayı hedefleyen KMD, temsil ettiği kategorilerin uluslararası temsilci kuruluşları ile karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımında bulunur. Bu kurumların düzenlediği organizasyonlara düzenli olarak katılım sağlayarak buralarda elde edilen bilgi ve iş ilişkilerini sektörün hizmetine sunar. KMD, düzenlediği seminer ve workshoplarla sektörel know-how’ın güncellenmesine, tabana yayılmasına ve talep edilmesi halinde uygulanmasına katkıda bulunur. Sektörün istihdam sorunlarına somut çözüm önerileri getirerek, uygulama konusunda resmi mercilerle iş birliği yapar. Farklı sektörel etkinliklerde düzenlediği sempozyumlarla en yeni operasyonel know-how’ın yaygınlaşmasına hizmet eder.

Perakende Günleri Bir Soysal Organizasyonudur.

SOYSAL

Adres: Noramin İş Merkezi, Maslak Mahallesi, Büyükdere Cad. No:237 Kat:1 No:114 Sarıyer 34398 İstanbul 

Telefon: 0(212) 212 99 70 

Fax: 0(212) 212 38 36 

E-posta: info@soysal.com.tr 

PG’yi Takip Edin: