KONFERANSPerakende sektörü, tüm dünyada teknolojik gelişmelere ve değişen tüketici davranışlarına bağlı olarak sürekli yenilenen, gençleşen, dinamik bir sektör.

Geleneksellikten sıyrılarak hızla modernleşen Türkiye perakendesi, genç nüfuslu ve yeniliklere çabuk uyum sağlayan tüketici profiliyle bu dinamizmi en çok taşıyan ve yaşanan sektörel dönüşümden fırsatlar yaratma potansiyeli sunan pazarlardan biri.

 

 

arkaplan

 

 

Bugün Türkiye’de 663 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan perakende sektörü, ülke ekonomisinin yıllık yaklaşık 2,5 katı büyüme oranıyla ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’de hizmet sektörü toplamda gayrisafi milli hasılanın %57,7’sini, toptan ve perakende satışlar ise %12’sini oluşturuyor. Tüketim harcamalarında Avrupa’da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke içerisinde yer alan Türkiye perakende sektörü, artan nüfus ve şehirleşmenin yanı sıra alım gücüne paralel olarak artan hane halkı harcamaları ile büyüme grafiğini canlı tutma imkânına sahip.

Tüketici odaklı sektörlerin başında gelen perakendecilik, dijitalleşmeyle tüm dünyada dönüşürken, Türkiye perakendesi de yeni teknolojiler, yeni organizasyon biçimleri ve yeni iş stratejileriyle çağa uygun bir yenilenme süreci geçiriyor. İnternetin hayatımızın bir parçası haline gelmesi, mobil teknolojilerin gelişmesi, sosyal medyanın önem kazanması, nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerin yaygınlaşması ile müşterilerin değişen beklentilerini karşılamak önem kazanıyor. Müşterinin istediği anda satış kanallarına ulaşmasını sağlayan, online ve offline’ın entegrasyonuna dayalı, omnichannel perakende yaklaşımı bu süreçte yeni bir perakende modeli olarak öne çıkıyor.

Müşteri, artık online olabildiği her yerde ve zamanda alışveriş yapabilme özgürlüğüne sahip. Mağazalar ise ürünlerin satışının yapıldığı yerler olmaktan öte, müşteriye yaşattığı deneyim ve tüketicinin markayla fiziksel, duygusal ve içgüdüsel ilişki kurduğu alanlar olma niteliğiyle önem kazanıyor. Müşteri, dijital teknolojilerle yeniden şekillenen perakende dünyasında daha hızlı, daha sade ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi talep ediyor.


Perakende Günleri boyunca iki gün süren konferansımız, perakendenin tüm bu değişen dinamiklerini anlamlandırmak, hem Türkiye’den hem yurtdışından yeni uygulamaları tartışmak, yeni bilgi ve deneyimleri tüm sektörle paylaşmak ve bambaşka görüşlere kapı aralamak amacıyla düzenleniyor. Yepyeni vizyonların, ilham veren örnek uygulamaların ve benchmark’ların paylaşıldığı bir tartışma ve fikir alışverişi platformu yaratarak sektörün gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.


Konferansta, pazarlamadan inovasyona, dijital dünyadan ekonomiye, tüketici davranışından son trendlere, uluslararası gelişmelerden sıcak gündem konularına kadar sektörü ilgilendiren her alanda güncel konular işleniyor. Perakende sektörünün en yeni boyutları gündeme getirilirken, işimize uygulayabileceğimiz somut ipuçları ve yol haritaları sunuluyor.

Her yıl sektörün farklı kesimlerinden şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler, CEO, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilerden 3000’in üzerinde katılımcının yer aldığı konferans, hem Türkiye’den hem de dünyanın dört bir yanından gelen farklı disiplinlerde uzman konuşmacıları ağırlıyor. Perakende sektörünün önde gelen isimleri, akademisyenler, fütüristler, yazarlar, tasarımcılar, ekonomistler, yeni teknolojilerde uzman isimler, bilgi, deneyim ve görüşlerini aktarıyor, perakendenin bugününe ve geleceğine ışık tutuyor.

 

 

KONUŞMACILAR

BROŞÜR

 

SUNUMLAR

Konuşmacılar

Sunum Başlıkları

İndir

Görüntüle

MİKKO HYPPÖNEN SİBER GÜVENLİK İPUÇLARI
BEYTULLAH AKSOY ANADOLU'YA NEFES VEREN MEKANLAR

VİDEO GALERİ


FUAYEDE YER ALAN KURULUŞLAR