MİLYONLARIN İZLEDİĞİ 3 İSİMDEN - GELECEKTE RADYO VE MEDYA

Candaş Tolga Işık

Gazeteci - Kafa Medya Grubu Kurucusu

Nihat Sırdar, Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık, 30 yıllık mesleki tecrübelerini paylaşarak, radyoculuğun geçmişi, bugünü ve geleceğini konuşacaklar.

Kafa Radyo, Kafa Dergi ve Kafa TV’nin geleceğe nasıl hazırlandığını, medyanın günümüzde ve önümüzdeki yıllarda nasıl değişime uğrayacağını anlatacaklar.

Oturumun bir bölümü izleyicilerin katılımıyla soru-cevap şeklinde interaktif olacak. 

Perakende Günleri 2025
Erken katılım olanaklarından yararlanın